Aplikimet për vitin e ardhshëm akademik 2018 - 2019 kanë filluar.